بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Shiraz University of Medical Sciences

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
New England Journal of Medicine
70.67
JIF (JCR)
16.10
Cite Score
70.67 16.10
The Lancet
59.102
JIF (JCR)
10.28
Cite Score
59.102 10.28
Chemical Reviews
54.301
JIF (JCR)
54.26
Cite Score
54.301 54.26
JAMA: The Journal of the American Medical ...
51.273
JIF (JCR)
6.98
Cite Score
51.273 6.98
Nature
43.07
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
43.07 15.21
The Lancet Neurology
28.755
JIF (JCR)
8.81
Cite Score
28.755 8.81
Journal of Clinical Oncology
28.245
JIF (JCR)
11.08
Cite Score
28.245 11.08
BMJ
27.604
JIF (JCR)
1.78
Cite Score
27.604 1.78
European Heart Journal
23.239
JIF (JCR)
8.07
Cite Score
23.239 8.07
Circulation
23.054
JIF (JCR)
9.17
Cite Score
23.054 9.17
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
Global, regional, and national cancer inci...
1383
Scopus Citation
1195
WOS Citation
1383 1195
Hydrogel nanoparticles in drug delivery
1167
Scopus Citation
1037
WOS Citation
1167 1037
Health effects of overweight and obesity i...
1203
Scopus Citation
982
WOS Citation
1203 982
Worldwide trends in body-mass index, under...
1033
Scopus Citation
796
WOS Citation
1033 796
Global, regional, and national disability-...
892
Scopus Citation
777
WOS Citation
892 777
Autophagy and apoptosis dysfunction in neu...
445
Scopus Citation
399
WOS Citation
445 399
Global, regional, and national incidence, ...
474
Scopus Citation
257
WOS Citation
474 257
Antidiabetic effects of quercetin in strep...
375
Scopus Citation
298
WOS Citation
375 298
Global, regional, and national age-sex-spe...
446
Scopus Citation
185
WOS Citation
446 185
Effectiveness of neuraminidase inhibitors ...
325
Scopus Citation
298
WOS Citation
325 298
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.