سای اکسپلور برای پژوهشگران

با انتشار مقالات، کتاب‌ها، ثبت اختراعات و دیگر بروندادهای پژوهشی و تخصصی خود، رویت پذیری داده‌های شما افزایش می‌یابد. سای اکسپلور با دارا بودن پروفایل ۳۰۰ هزار پژوهشگر ایرانی، یک اکوسیستم پژوهشی جامع برای ارتباط و شبکه شدن است.

افزایش رویت پذیری

افزایش استنادات

داشتن کد منحصر به فرد(IRCID)

شبکه‌سازی و ارتباط با پژوهشگران و متخصصان در اکوسیستم پژوهشی

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.