فهرست رتبه بندی پژوهشگران ایران بر اساس تعداد مقالات، استنادات

Result: 328340
# Authors
1 فریدون عزیزی
Fereidoun azizi
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
69
H-index
43840
Citation
1185
Articles
1185
Scopus
893
WOS
2 محمدرضا گنجعلی
Ganjali, Mohammad Reza
University of Tehran
89
H-index
56379
Citation
1081
Articles
1081
Scopus
1002
WOS
3 محسن خاکزاد
Khakzad, Mohsen
Iranian Research Institute for Fundamental Sciences
101
H-index
94811
Citation
1012
Articles
1012
Scopus
880
WOS
4 باقر لاریجانی
Larijani, Bagher
Tehran University of Medical Sciences
56
H-index
27223
Citation
1000
Articles
1000
Scopus
736
WOS
5 مجتبی محمدی نجف آبادی
Mohammadi Najafabadi, Mojtaba
Iranian Research Institute for Fundamental Sciences
95
H-index
94059
Citation
954
Articles
954
Scopus
940
WOS
6 حامد بخشیان سهی
Bakhshiansohi, Hamed
Isfahan University of Technology
94
H-index
87157
Citation
934
Articles
934
Scopus
907
WOS
7 زینلی ...
Zeinali, M.
Iranian Research Institute for Fundamental Sciences
94
H-index
87009
Citation
901
Articles
901
Scopus
886
WOS
8 عبدالله محمدی
Mohammadi, Abdollah
Kansas State University
90
H-index
81423
Citation
882
Articles
882
Scopus
854
WOS
9 مجتبی شمسی پور
Shamsipur, Mojtaba
Razi University
73
H-index
45506
Citation
873
Articles
873
Scopus
812
WOS
10 اعتصامی ...
Etesami, S. M.
Iranian Research Institute for Fundamental Sciences
93
H-index
83731
Citation
873
Articles
873
Scopus
857
WOS
11 مسعود صلواتی-نیاسری
Salavati-Niasari, Masoud
University of Kashan
85
H-index
45935
Citation
869
Articles
869
Scopus
834
WOS
12 محمد عبدالهی
Abdollahi, Mohammad
Tehran University of Medical Sciences
74
H-index
37275
Citation
848
Articles
848
Scopus
663
WOS
13 امیرحسین صاحبکار
Sahebkar, Amirhossein
Mashhad University of Medical Sciences
77
H-index
29767
Citation
848
Articles
848
Scopus
765
WOS
14 مجید هروی
Heravi, Majid M.
Alzahra University
67
H-index
31841
Citation
838
Articles
838
Scopus
731
WOS
15 صفرزاده ...
Safarzadeh, B.
Iranian Research Institute for Fundamental Sciences
93
H-index
85855
Citation
830
Articles
830
Scopus
818
WOS
16 داود دومیری گنجی
Ganji, Davood Domiri
Babol Noshirvani University of Technology
88
H-index
49622
Citation
815
Articles
815
Scopus
694
WOS
17 ملاک پور ...
Mallakpour, Sh E.
Isfahan University of Technology
50
H-index
23996
Citation
784
Articles
784
Scopus
700
WOS
18 حمید رضا کریمی
Reza Karimi, Hamid
Politecnico di Milano
71
H-index
15979
Citation
779
Articles
779
Scopus
35
WOS
19 نیما رضایی
Rezaei, Nima
Tehran University of Medical Sciences
54
H-index
20896
Citation
738
Articles
738
Scopus
593
WOS
20 مسعود پدرام
Pedram, Massoud M.
University of Southern California
57
H-index
13634
Citation
706
Articles
706
Scopus
66
WOS
21 احمدرضا دهپور
Dehpour, Ahmad Raza
Tehran University of Medical Sciences
41
H-index
16705
Citation
675
Articles
675
Scopus
575
WOS

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.