بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Shahid Beheshti University of Medical Sciences

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
New England Journal of Medicine
70.67
JIF (JCR)
16.10
Cite Score
70.67 16.10
The Lancet
59.102
JIF (JCR)
10.28
Cite Score
59.102 10.28
JAMA: The Journal of the American Medical ...
51.273
JIF (JCR)
6.98
Cite Score
51.273 6.98
Nature
43.07
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
43.07 15.21
Science
41.037
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
41.037 15.21
The Lancet Oncology
35.386
JIF (JCR)
10.07
Cite Score
35.386 10.07
The Lancet Neurology
28.755
JIF (JCR)
8.81
Cite Score
28.755 8.81
Physics Reports
28.295
JIF (JCR)
24.94
Cite Score
28.295 24.94
Journal of Clinical Oncology
28.245
JIF (JCR)
11.08
Cite Score
28.245 11.08
British Medical Journal
27.604
JIF (JCR)
1.78
Cite Score
27.604 1.78
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
Global, regional, and national life expect...
2105
Scopus Citation
1846
WOS Citation
2105 1846
Global, regional, and national incidence, ...
2036
Scopus Citation
1813
WOS Citation
2036 1813
Trends in adult body-mass index in 200 cou...
1567
Scopus Citation
1318
WOS Citation
1567 1318
Global, regional, and national incidence, ...
1362
Scopus Citation
995
WOS Citation
1362 995
Global, regional, and national comparative...
1312
Scopus Citation
1014
WOS Citation
1312 1014
Global, regional, and national age-sex spe...
1194
Scopus Citation
985
WOS Citation
1194 985
Worldwide trends in body-mass index, under...
1033
Scopus Citation
796
WOS Citation
1033 796
Guidelines of the American Thyroid Associa...
973
Scopus Citation
819
WOS Citation
973 819
Worldwide trends in diabetes since 1980: A...
620
Scopus Citation
1007
WOS Citation
620 1007
Global, regional, and national disability-...
801
Scopus Citation
708
WOS Citation
801 708
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.