بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

شرکت داده پردازی تلاش و توسعه/یابش/نگاشت

Effort and Development Company/YaBeSH/NeGasht

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
No Data Available
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
No Data Available

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.