فهرست رتبه بندی پژوهشگران ایران بر اساس تعداد مقالات، استنادات

Result: 4
# Authors
1 حسین حیدری
Hussain Heidari
Ferdowsi University of Mashhad
0
H-index
0
Citation
4
Articles
0
Scopus
0
WOS
2 کمال فروندی
Kamal Farvandi
Ferdowsi University of Mashhad
0
H-index
0
Citation
2
Articles
0
Scopus
0
WOS
3 حسام الدین لعلیان
hesamaldin lalian
Ferdowsi University of Mashhad
0
H-index
0
Citation
2
Articles
0
Scopus
0
WOS
4 دستیار سای اکسپلور
Negasht Admin
0
H-index
0
Citation
0
Articles
0
Scopus
0
WOS

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.