بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

Ayatollah Rouhani hospital of babol,Babol

Ayatollah Rouhani hospital of babol

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
Annals of Tropical Medicine and Public Hea...
-1
JIF (JCR)
0.23
Cite Score
-1 0.23
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
Effect of local cold application before an...
0
Scopus Citation
0
WOS Citation
0 0
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.