فهرست رتبه بندی پژوهشگران ایران بر اساس تعداد مقالات، استنادات

Result: 327233
# Authors
1 رضا ملک زاده
Malekzadeh, Reza
Tehran University of Medical Sciences
90
H-index
100473
Citation
638
Articles
638
Scopus
518
WOS
2 فرشاد فرزادفر
Farzadfar, Farshad
Tehran University of Medical Sciences
66
H-index
99063
Citation
210
Articles
210
Scopus
167
WOS
3 محسن خاکزاد
Khakzad, Mohsen
Iranian Research Institute for Fundamental Sciences
101
H-index
94811
Citation
1012
Articles
1012
Scopus
880
WOS
4 مجتبی محمدی نجف آبادی
Mohammadi Najafabadi, Mojtaba
Iranian Research Institute for Fundamental Sciences
95
H-index
94059
Citation
954
Articles
954
Scopus
940
WOS
5 حامد بخشیان سهی
Bakhshiansohi, Hamed
Isfahan University of Technology
94
H-index
87157
Citation
934
Articles
934
Scopus
907
WOS
6 زینلی ...
Zeinali, M.
Iranian Research Institute for Fundamental Sciences
94
H-index
87009
Citation
901
Articles
901
Scopus
886
WOS
7 صفرزاده ...
Safarzadeh, B.
Iranian Research Institute for Fundamental Sciences
93
H-index
85855
Citation
830
Articles
830
Scopus
818
WOS
8 اعتصامی ...
Etesami, S. M.
Iranian Research Institute for Fundamental Sciences
93
H-index
83731
Citation
873
Articles
873
Scopus
857
WOS
9 عبدالله محمدی
Mohammadi, Abdollah
Kansas State University
90
H-index
81423
Citation
882
Articles
882
Scopus
854
WOS
10 فهیم ...
Fahim, A.
University of Tehran
91
H-index
78786
Citation
588
Articles
588
Scopus
579
WOS
11 پاک طینت مهدی آبادی ...
Paktinat Mehdiabadi, S.
Yazd University
88
H-index
73048
Citation
535
Articles
535
Scopus
525
WOS
12 مازیار مرادی-دریاچه
Moradi-Lakeh, Maziar
Iran University of Medical Sciences
53
H-index
66090
Citation
197
Articles
197
Scopus
142
WOS
13 حسام الدین آرفایی
Arfaei, Hessamaddin
Iranian Research Institute for Fundamental Sciences
84
H-index
64970
Citation
366
Articles
366
Scopus
355
WOS
14 صدف قجریه سپانلو
Sepanlou, Sadaf Ghajarieh
Endocrinology and Metabolism Research Institute (TUMS)
58
H-index
64580
Citation
144
Articles
144
Scopus
119
WOS
15 علیرضا استقامتی
Esteghamati, Alireza
Tehran University of Medical Sciences
53
H-index
57403
Citation
294
Articles
294
Scopus
245
WOS
16 محمدرضا گنجعلی
Ganjali, Mohammad Reza
University of Tehran
89
H-index
56379
Citation
1081
Articles
1081
Scopus
1002
WOS
17 مجید هاشمی
Hashemi, Majid
Shiraz University
73
H-index
52601
Citation
294
Articles
294
Scopus
282
WOS
18 داود دومیری گنجی
Ganji, Davood Domiri
Babol Noshirvani University of Technology
88
H-index
49622
Citation
815
Articles
815
Scopus
694
WOS
19 مسعود صلواتی-نیاسری
Salavati-Niasari, Masoud
University of Kashan
85
H-index
45935
Citation
869
Articles
869
Scopus
834
WOS
20 مجتبی شمسی پور
Shamsipur, Mojtaba
Razi University
73
H-index
45506
Citation
873
Articles
873
Scopus
812
WOS
21 سید محمد فرشته نژاد
Fereshtehnejad, Seyed Mohammad
Ottawa Hospital Research Institute
44
H-index
44332
Citation
210
Articles
210
Scopus
123
WOS

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.