فهرست رتبه بندی پژوهشگران ایران بر اساس تعداد مقالات، استنادات

Result: 328060
# Authors
1 محسن شیخ الاسلامی
Sheikholeslami, Mohsen
Babol Noshirvani University of Technology
112
H-index
41977
Citation
370
Articles
370
Scopus
338
WOS
2 محسن خاکزاد
Khakzad, Mohsen
Iranian Research Institute for Fundamental Sciences
101
H-index
94811
Citation
1012
Articles
1012
Scopus
880
WOS
3 محسن نقوی
Naghavi, Mohsen
Institute for Health Metrics and Evaluation
98
H-index
56
Citation
1
Articles
1
Scopus
0
WOS
4 مجتبی محمدی نجف آبادی
Mohammadi Najafabadi, Mojtaba
Iranian Research Institute for Fundamental Sciences
95
H-index
94059
Citation
954
Articles
954
Scopus
940
WOS
5 حامد بخشیان سهی
Bakhshiansohi, Hamed
Isfahan University of Technology
94
H-index
87157
Citation
934
Articles
934
Scopus
907
WOS
6 زینلی ...
Zeinali, M.
Iranian Research Institute for Fundamental Sciences
94
H-index
87009
Citation
901
Articles
901
Scopus
886
WOS
7 صفرزاده ...
Safarzadeh, B.
Iranian Research Institute for Fundamental Sciences
93
H-index
85855
Citation
830
Articles
830
Scopus
818
WOS
8 اعتصامی ...
Etesami, S. M.
Iranian Research Institute for Fundamental Sciences
93
H-index
83731
Citation
873
Articles
873
Scopus
857
WOS
9 فهیم ...
Fahim, A.
University of Tehran
91
H-index
78786
Citation
588
Articles
588
Scopus
579
WOS
10 رضا ملک زاده
Malekzadeh, Reza
Tehran University of Medical Sciences
90
H-index
100473
Citation
638
Articles
638
Scopus
518
WOS
11 عبدالله محمدی
Mohammadi, Abdollah
Kansas State University
90
H-index
81423
Citation
882
Articles
882
Scopus
854
WOS
12 محمدرضا گنجعلی
Ganjali, Mohammad Reza
University of Tehran
89
H-index
56379
Citation
1081
Articles
1081
Scopus
1002
WOS
13 پاک طینت مهدی آبادی ...
Paktinat Mehdiabadi, S.
Yazd University
88
H-index
73048
Citation
535
Articles
535
Scopus
525
WOS
14 داود دومیری گنجی
Ganji, Davood Domiri
Babol Noshirvani University of Technology
88
H-index
49622
Citation
815
Articles
815
Scopus
694
WOS
15 مسعود صلواتی-نیاسری
Salavati-Niasari, Masoud
University of Kashan
85
H-index
45935
Citation
869
Articles
869
Scopus
834
WOS
16 حسام الدین آرفایی
Arfaei, Hessamaddin
Iranian Research Institute for Fundamental Sciences
84
H-index
64970
Citation
366
Articles
366
Scopus
355
WOS
17 Engheta, Nader
Engheta, Nader
University of Pennsylvania
81
H-index
153
Citation
1
Articles
1
Scopus
0
WOS
18 امیرحسین صاحبکار
Sahebkar, Amirhossein
Mashhad University of Medical Sciences
77
H-index
29767
Citation
848
Articles
848
Scopus
765
WOS
19 Shahidehpour, Mohammad
Shahidehpour, Mohammad
Illinois Institute of Technology
75
H-index
16677
Citation
431
Articles
431
Scopus
64
WOS
20 محمد عبدالهی
Abdollahi, Mohammad
Tehran University of Medical Sciences
74
H-index
37275
Citation
848
Articles
848
Scopus
663
WOS
21 مهرورنگ قائدی
Ghaedi, Mehrorang
Yasouj University
74
H-index
35051
Citation
506
Articles
506
Scopus
487
WOS

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.