فهرست رتبه بندی پژوهشگران ایران بر اساس تعداد مقالات، استنادات

Result: 6039
# Authors
1 علی مرسلی
Morsali, Ali
Tarbiat Modares University
52
H-index
21476
Citation
610
Articles
610
Scopus
542
WOS
2 مسعود سلیمانی
Soleimani, Masoud
Tarbiat Modares University
44
H-index
16586
Citation
589
Articles
589
Scopus
482
WOS
3 عیسی یاوری
Yavari, Issa
Tarbiat Modares University
40
H-index
12792
Citation
497
Articles
497
Scopus
440
WOS
4 یدالله یمینی
Yamini, Yadollah
Tarbiat Modares University
61
H-index
26429
Citation
388
Articles
388
Scopus
370
WOS
5 آنوشیروان کاظم نژاد
Kazemnejad, Anoshirvan
Tarbiat Modares University
27
H-index
4799
Citation
349
Articles
349
Scopus
214
WOS
6 محمودرضا حقیقت
Haghifam, Mahmoudreza
Tarbiat Modares University
38
H-index
8053
Citation
316
Articles
316
Scopus
148
WOS
7 زهیر محمد حسن
Hassan, Zuhair Mohammad
Tarbiat Modares University
33
H-index
6974
Citation
272
Articles
272
Scopus
202
WOS
8 وحید احمدی
Ahmadi, Vahid
Tarbiat Modares University
20
H-index
2762
Citation
254
Articles
254
Scopus
189
WOS
9 سامان حسینی‌خانی
Hosseinkhani, Saman
Tarbiat Modares University
31
H-index
5783
Citation
252
Articles
252
Scopus
227
WOS
10 محمود علیوفغراسایی
Aliofkhazraei, Mahmood
Tarbiat Modares University
27
H-index
3894
Citation
245
Articles
245
Scopus
182
WOS
11 سید عباس شجاعوساداتی
Shojaosadati, Seyed Abbas
Tarbiat Modares University
33
H-index
7058
Citation
233
Articles
233
Scopus
211
WOS
12 حسن قاسمیان
Ghassemian, Hassan
Tarbiat Modares University
29
H-index
4338
Citation
229
Articles
229
Scopus
115
WOS
13 خسرو خواجه
Khajeh, Khosro
Tarbiat Modares University
28
H-index
5143
Citation
214
Articles
214
Scopus
201
WOS
14 علی ایرانمنش
Iranmanesh, Ali
Tarbiat Modares University
25
H-index
3876
Citation
213
Articles
213
Scopus
140
WOS
15 برات قبادیان
Ghobadian, Barat
Tarbiat Modares University
40
H-index
8045
Citation
205
Articles
205
Scopus
171
WOS
16 علی رضا محجوب
Mahjoub, Ali Reza
Tarbiat Modares University
34
H-index
5533
Citation
197
Articles
197
Scopus
144
WOS
17 غلامحسن نجفی
Najafi, Gholamhassan
Tarbiat Modares University
39
H-index
8262
Citation
196
Articles
196
Scopus
165
WOS
18 عبدالعلی علیزاده
Alizadeh, Abdolali
Tarbiat Modares University
28
H-index
5053
Citation
195
Articles
195
Scopus
190
WOS
19 سید جواد مولو
Mowla, Seyed Javad
Tarbiat Modares University
30
H-index
6138
Citation
193
Articles
193
Scopus
148
WOS
20 فضل الله احمدی
Ahmadi, Fazlollah
Tarbiat Modares University
24
H-index
2939
Citation
193
Articles
193
Scopus
126
WOS
21 علی اصغر طالبی
Talebi, Ali Asghar
Tarbiat Modares University
21
H-index
2218
Citation
189
Articles
189
Scopus
121
WOS

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.