فهرست رتبه بندی پژوهشگران ایران بر اساس تعداد مقالات، استنادات

Result: 5503
# Authors
1 محمود فتوحی فیروزآباد
Fotuhi Firuzabad, Mahmud
Sharif University of Technology
53
H-index
12754
Citation
378
Articles
378
Scopus
209
WOS
2 محمد پرنیانپور
Parnianpour, Mohamad
Sharif University of Technology
43
H-index
7290
Citation
339
Articles
339
Scopus
111
WOS
3 حمید سربازی - آزاد
Sarbazi-Azad, Hamid
Sharif University of Technology
22
H-index
2618
Citation
338
Articles
338
Scopus
191
WOS
4 احمدیان ...
Ahmadian, M. T.
Sharif University of Technology
33
H-index
8385
Citation
319
Articles
319
Scopus
160
WOS
5 رضا کیا
Kia, Reza
Sharif University of Technology
21
H-index
3756
Citation
284
Articles
284
Scopus
215
WOS
6 سید تقی اخوان نیاکی
Seyed Taghi Akhavan Niaki
Sharif University of Technology
39
H-index
7419
Citation
281
Articles
281
Scopus
232
WOS
7 محمدرضا عارف
Aref, Mohammad Reza
Sharif University of Technology
20
H-index
2463
Citation
277
Articles
277
Scopus
136
WOS
8 عبدالرضا سیمچی
Simchi, Abdolreza
Sharif University of Technology
48
H-index
14709
Citation
265
Articles
265
Scopus
223
WOS
9 علی موقر
Movaghar, Ali
Sharif University of Technology
19
H-index
2378
Citation
257
Articles
257
Scopus
145
WOS
10 شهاب آیت اللهی
Ayatollahi, Shahab
Sharif University of Technology
37
H-index
7319
Citation
254
Articles
254
Scopus
194
WOS
11 فرخ مروستی
Marvasti, Farokh A.
Sharif University of Technology
23
H-index
2902
Citation
246
Articles
246
Scopus
114
WOS
12 سعیدی ...
Saidi, M. H.
Sharif University of Technology
25
H-index
3628
Citation
235
Articles
235
Scopus
148
WOS
13 آریا مستهجن
Alasty, Aria
Sharif University of Technology
27
H-index
3906
Citation
232
Articles
232
Scopus
136
WOS
14 سید خطیب الاسلام صدرنژاد
Sadrnezhaad, Sayed Khatiboleslam
Sharif University of Technology
36
H-index
8110
Citation
231
Articles
231
Scopus
212
WOS
15 محمد حائری
Haeri, Mohammad
Sharif University of Technology
30
H-index
6476
Citation
225
Articles
225
Scopus
148
WOS
16 علی مقداری
Ali Meghdari
Sharif University of Technology
19
H-index
2194
Citation
223
Articles
223
Scopus
116
WOS
17 حمید آقاجان
Aghajan, Hamid K.
Sharif University of Technology
21
H-index
1912
Citation
222
Articles
222
Scopus
5
WOS
18 علی پورجوادی
Pourjavadi, Ali
Sharif University of Technology
41
H-index
10839
Citation
215
Articles
215
Scopus
196
WOS
19 منوچهر وثوقی
Vossoughi, Manouchehr
Sharif University of Technology
32
H-index
5976
Citation
196
Articles
196
Scopus
172
WOS
20 غضنفری ...
Ghazanfari, M. H.
Sharif University of Technology
24
H-index
3577
Citation
195
Articles
195
Scopus
143
WOS
21 مسعود دربندی
Masoud Darbandi
Sharif University of Technology
20
H-index
2307
Citation
195
Articles
195
Scopus
57
WOS

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.