فهرست رتبه بندی پژوهشگران ایران بر اساس تعداد مقالات، استنادات

Result: 5535
# Authors
1 کاوه ...
Kaveh, A.
Iran University of Science and Technology
47
H-index
15690
Citation
553
Articles
553
Scopus
422
WOS
2 تورج محمدی
Mohammadi, Toraj
Iran University of Science and Technology
56
H-index
17583
Citation
344
Articles
344
Scopus
312
WOS
3 مجید آیت اللهی
Ayatollahi, Majid R.
Iran University of Science and Technology
52
H-index
13188
Citation
330
Articles
330
Scopus
281
WOS
4 محرم حبیب نژاد کریم
Korayem, Moharram Habibnejad
Iran University of Science and Technology
29
H-index
4480
Citation
327
Articles
327
Scopus
263
WOS
5 احد کاظمی
Kazemi, Ahad R.
Iran University of Science and Technology
26
H-index
3511
Citation
258
Articles
258
Scopus
131
WOS
6 حیدرعلی شایانفر
Shayanfar, Heidarali
Iran University of Science and Technology
33
H-index
5865
Citation
249
Articles
249
Scopus
119
WOS
7 محمود مهرداد شکریه
Shokrieh, Mahmood Mehrdad
Iran University of Science and Technology
43
H-index
8994
Citation
239
Articles
239
Scopus
201
WOS
8 Mohsen Rabbani
Mohsen Rabbani
Iran University of Science and Technology
24
H-index
3034
Citation
235
Articles
235
Scopus
73
WOS
9 همایون اوریزی
Oraizi, Homayoon
Iran University of Science and Technology
25
H-index
3347
Citation
203
Articles
203
Scopus
115
WOS
10 محمدرضا جاهد-مطلق
Jahed-Motlagh, Mohammad Reza
Iran University of Science and Technology
19
H-index
2185
Citation
191
Articles
191
Scopus
111
WOS
11 محمد خلج-امیرحسینی
Khalaj-Amirhosseini, Mohammad
Iran University of Science and Technology
19
H-index
1958
Citation
188
Articles
188
Scopus
126
WOS
12 مهران رضایی
Rezaei, Mehran
Iran University of Science and Technology
38
H-index
7496
Citation
185
Articles
185
Scopus
175
WOS
13 جمالی ...
Jamali, S.
Iran University of Science and Technology
15
H-index
1512
Citation
184
Articles
184
Scopus
63
WOS
14 محمدرضا موسوی
Mosavi, Mohammad Reza
Iran University of Science and Technology
17
H-index
1991
Citation
180
Articles
180
Scopus
87
WOS
15 رضا سعادتی
Saadati, Reza
Iran University of Science and Technology
24
H-index
3842
Citation
177
Articles
177
Scopus
145
WOS
16 علی اکبر جلالی
Jalali, Ali Akbar
Iran University of Science and Technology
22
H-index
2246
Citation
168
Articles
168
Scopus
92
WOS
17 بهروز مینایی-بیدگلی
Minaei-Bidgoli, Behrouz
Iran University of Science and Technology
21
H-index
2102
Citation
166
Articles
166
Scopus
100
WOS
18 سید محمد هاشمی نژاد
Hasheminejad, Seyyed Mohammad
Iran University of Science and Technology
24
H-index
3325
Citation
166
Articles
166
Scopus
145
WOS
19 علی ملکی
Maleki, Ali
Iran University of Science and Technology
41
H-index
7917
Citation
162
Articles
162
Scopus
149
WOS
20 جواد پشتان
Poshtan, Javad
Iran University of Science and Technology
17
H-index
1699
Citation
157
Articles
157
Scopus
77
WOS
21 غلامرضا قدری امیری
Ghodrati Amiri, Gholamreza
Iran University of Science and Technology
21
H-index
2131
Citation
156
Articles
156
Scopus
121
WOS

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.