فهرست رتبه بندی پژوهشگران ایران بر اساس تعداد مقالات، استنادات

Result: 6081
# Authors
1 حسین عشقی
Eshghi, Hossein
Ferdowsi University of Mashhad
30
H-index
6423
Citation
272
Articles
272
Scopus
246
WOS
2 باکاوولی ...
Bakavoli, M.
Ferdowsi University of Mashhad
29
H-index
5338
Citation
266
Articles
266
Scopus
223
WOS
3 اکبرزاده ...
Akbarzadeh, Mohammad R.T.
Ferdowsi University of Mashhad
25
H-index
2788
Citation
244
Articles
244
Scopus
103
WOS
4 غلامحسین رونقی
Rounaghi, Gholam Hossein
Ferdowsi University of Mashhad
24
H-index
4003
Citation
200
Articles
200
Scopus
175
WOS
5 محمد صال مصلحیان
Sal Moslehian, Mohammad
Ferdowsi University of Mashhad
23
H-index
4224
Citation
199
Articles
199
Scopus
168
WOS
6 جواد ابوالفضلی اصفهانی
Javad Abolfazli Esfahani
Ferdowsi University of Mashhad
33
H-index
4698
Citation
191
Articles
191
Scopus
174
WOS
7 رضوی ...
Razavi, S. M. A.
Ferdowsi University of Mashhad
35
H-index
6904
Citation
191
Articles
191
Scopus
166
WOS
8 محمدرضا حسیندخت
Housaindokht, Mohammad Reza
Ferdowsi University of Mashhad
28
H-index
4378
Citation
177
Articles
177
Scopus
167
WOS
9 مهرداد پورایوبی
Pourayoubi, Mehrdad
Ferdowsi University of Mashhad
19
H-index
2352
Citation
175
Articles
175
Scopus
147
WOS
10 محمد رحیمی زاده
Rahimizadeh, Mohammad
Ferdowsi University of Mashhad
24
H-index
3637
Citation
170
Articles
170
Scopus
138
WOS
11 محمدحسین یاغمایی مقدم
Yaghmaee Moghaddam, Mohammad Hossein
Ferdowsi University of Mashhad
19
H-index
1934
Citation
166
Articles
166
Scopus
66
WOS
12 امید ماهیان
Mahian, Omid
Ferdowsi University of Mashhad
47
H-index
10595
Citation
163
Articles
163
Scopus
145
WOS
13 مسعود میرزایی
Mirzaei, Masoud
Ferdowsi University of Mashhad
20
H-index
2939
Citation
150
Articles
150
Scopus
142
WOS
14 محمد رضایی-پاجند
Rezaiee-Pajand, Mohammad
Ferdowsi University of Mashhad
19
H-index
1997
Citation
147
Articles
147
Scopus
138
WOS
15 محمود نقیب زاده
Naghibzadeh, Mahmoud
Ferdowsi University of Mashhad
16
H-index
2013
Citation
145
Articles
145
Scopus
62
WOS
16 سهراب افاتی
Effati, Sohrab
Ferdowsi University of Mashhad
20
H-index
2172
Citation
143
Articles
143
Scopus
117
WOS
17 محمد ایزدیار
Izadyar, Mohammad
Ferdowsi University of Mashhad
13
H-index
1054
Citation
136
Articles
136
Scopus
126
WOS
18 حسین اشتیاق-حسینی
Eshtiagh-Hosseini, Hossein
Ferdowsi University of Mashhad
25
H-index
3735
Citation
133
Articles
133
Scopus
120
WOS
19 هادی صدوقی صدوقی-یزدی
Sadoghi-Yazdi, Hadi Sadohgi
Ferdowsi University of Mashhad
15
H-index
1319
Citation
131
Articles
131
Scopus
95
WOS
20 الهه گوهرشادی
Goharshadi, Elaheh K.
Ferdowsi University of Mashhad
26
H-index
5037
Citation
128
Articles
128
Scopus
124
WOS
21 مهری ...
Mohri, M.
Ferdowsi University of Mashhad
17
H-index
1868
Citation
125
Articles
125
Scopus
80
WOS

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.