فهرست رتبه بندی پژوهشگران ایران بر اساس تعداد مقالات، استنادات

Result: 145
# Authors
1 رضا عسگری
Asgari, Reza
Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics
31
H-index
6134
Citation
125
Articles
125
Scopus
118
WOS
2 محمد سنیه آباده
Saniee Abadeh, Mohammad
Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics
12
H-index
1010
Citation
68
Articles
68
Scopus
27
WOS
3 سالاری ...
Salarian, Sh
Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics
10
H-index
625
Citation
54
Articles
54
Scopus
49
WOS
4 علی دبیریان
Dabirian, Ali
Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics
14
H-index
900
Citation
47
Articles
47
Scopus
25
WOS
5 بهمن داوودی
Davoudi, Bahman
Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics
14
H-index
1056
Citation
43
Articles
43
Scopus
34
WOS
6 مجید فخر
Fakhar, Majid
Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics
10
H-index
463
Citation
40
Articles
40
Scopus
37
WOS
7 حامد عباسی
Abbasi, Hamed
Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics
11
H-index
598
Citation
36
Articles
36
Scopus
35
WOS
8 هایده اهرابیان
Ahrabian, Hayedeh
Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics
9
H-index
475
Citation
26
Articles
26
Scopus
21
WOS
9 روحانی ...
Rouhani, S.
Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics
22
H-index
1984
Citation
23
Articles
23
Scopus
23
WOS
10 مهدی توانگر
Tavangar, Mahdi
Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics
7
H-index
268
Citation
22
Articles
22
Scopus
20
WOS
11 محمد سابوکروو
Sabokrou, Mohammad
Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics
7
H-index
310
Citation
18
Articles
18
Scopus
7
WOS
12 امید اعتصامی
Etesami, Omid
Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics
8
H-index
601
Citation
18
Articles
18
Scopus
7
WOS
13 رضا محمدی مظفر
Mohammadi Mozaffar, M. Reza
Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics
10
H-index
449
Citation
15
Articles
15
Scopus
15
WOS
14 احسان سلیمی
Salimi, Ehsan
Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics
2
H-index
7
Citation
10
Articles
10
Scopus
5
WOS
15 سوزان موسوی
Mousavi, N. S.Susan
Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics
5
H-index
61
Citation
9
Articles
9
Scopus
3
WOS
16 محمد رازازیان
Razazian, Mohamad
Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics
2
H-index
10
Citation
9
Articles
9
Scopus
1
WOS
17 حسین فیاضی
Fayyazi, Hossein
Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics
2
H-index
26
Citation
9
Articles
9
Scopus
1
WOS
18 عبدالحسین عباسیان
Abbassian, Abdolhossein H.
Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics
1
H-index
68
Citation
8
Articles
8
Scopus
7
WOS
19 سحر ایزدی ویشکایی
Izadi Vishkayi, Sahar
Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics
5
H-index
69
Citation
8
Articles
8
Scopus
7
WOS
20 طیفه رضایی ...
Tayfeh-Rezaie, B.
Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics
4
H-index
91
Citation
7
Articles
7
Scopus
6
WOS
21 بهروز افتخارینیا
Eftekharinia, Behrooz
Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics
4
H-index
62
Citation
7
Articles
7
Scopus
7
WOS

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.