نمایش 1 تا 15 از 327,655 پروفایل

نرگس علی نقی پور
Narges Alinaghipour
5/31/2023 3:29:41 AM
صدیقه صادق ابادی
sedighe sadeghabadi
5/31/2023 1:05:12 AM
سمیه اکبری
somayyeh akbari
5/30/2023 11:52:02 PM
ارغوان پرویزی
Arqavan Parvizi
5/29/2023 11:21:58 AM
محمد زعفرانیه
mohammad zaferaniyeh
5/29/2023 2:31:48 AM
عسل بخشیان
Asal Bakhshian
5/29/2023 2:20:25 AM Payame Noor University,Tehran,Iran
امیر ابدرم
Amir Abderam
5/28/2023 11:39:05 PM
مجید صادق پور
majid sadeghpour
5/28/2023 10:10:40 AM
مرضیه اسدی
marzieh asadi
5/28/2023 4:52:03 AM
ندا طالبی
neda talebi
5/28/2023 4:43:39 AM
رومینا صباحی
Romina Sabahi
5/28/2023 4:37:52 AM
فاطمه عباس زاده
Fatemeh Abbaszadeh
5/27/2023 11:21:13 PM
محمداعظم طارق طارق
Mohammadazam tariq
5/27/2023 1:13:14 PM
سینا یاوری
Sina Yavari
5/27/2023 4:23:19 AM
کوکب دارابی
Kokab Darabi
5/27/2023 1:54:36 AM

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.