نمایش 1 تا 15 از 328,340 پروفایل

کریمی شکوه
Karimi shokooh
5/26/2024 1:22:58 PM
امین ارغاش
Arghash, Amin
5/26/2024 2:33:22 AM The University of Guilan,Rasht,Iran
سمیه خورشیدی
somayye khorshidi
5/25/2024 10:13:01 AM
سعیده احمدی نژاد
Nejad, Saeideh Ahmadi
5/24/2024 12:12:38 PM Shahid Bahonar University of Kerman,Kerman,Iran
ثمین شفیعی
samin shafiei
5/24/2024 5:19:13 AM
محمدمهدی آقاحسنی
Mohammad Mahdi Aghahasani
5/22/2024 11:59:47 AM
اعتصام گنجیان
Ganjian, Etesam
5/22/2024 10:43:14 AM Babol Noshirvani University of Technology,Babol,Iran
نجمه جهان بخشی
najmeh جهان بخشی
5/21/2024 3:43:59 AM
پیمان اکبرزاده
peyman akbarzadeh
5/21/2024 2:57:10 AM
مهدی اسدی
Mahdi Asadi
5/19/2024 5:34:31 AM
رضا مروت شعار
Reza Morovatshoar
5/17/2024 3:26:47 PM
امیرحسین شاددل
AmirHossein Shaddel
5/17/2024 1:16:45 AM
فاطمه نجاری
Fatemeh Najari
5/16/2024 11:25:18 PM
کامیار یوسفی
Yousefi, Kamyar
5/16/2024 2:26:31 PM Urmia University,Urmia,Iran
نسرین زارع
Nasrin Zare
5/15/2024 10:27:10 PM

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.