بازدید پروفایل

تعداد مقالات 0

تعداد مقاله همایش 0

تعداد مقالات اسکوپوس 0

تعداد مقالات وب‌آوساینس 0

تعداد ثبت اختراع 0

تعداد کتاب‌ها 0

سایر مدارک 0

همکاران

در حال جستجو ...

در حال جستجو ...

در حال جستجو ...

بابک شعبان نژاد گیلاکجانی

babak shabannezhad gilakjani
کارگروه اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج سازندگی
نویسنده و پژوهشگر مدرس و مشاور کسب و کار
Affiliation: iran
IRCID: 712-267-846
Email: Information Detailes Researcher
Mobile: Information Detailes Researcher

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.