بازدید پروفایل

تعداد مقالات 0

تعداد مقاله همایش 0

تعداد مقالات اسکوپوس 0

تعداد مقالات وب‌آوساینس 0

تعداد ثبت اختراع 0

تعداد کتاب‌ها 0

سایر مدارک 0

همکاران

در حال جستجو ...

در حال جستجو ...

در حال جستجو ...

الیاس ابراهیم زاده

Elias Ebrahimzadeh
پژوهشگاه دانش‌های بنيادی
رتبه دکتری تخصصی وزارت علوم در سال 93 فارغ التحصیل دکتری تخصصی (PhD) مهندسی پزشکی دانشگاه تهران گذراندن فرصت مطالعاتی تمام بورسیه توسط کشور کانادا در دانشگاه کلگری (2018) اخذ پذیرش دوره پسا دکتری میشیگان آمریکا (2020) هیئت علمی و پژوهشگر IPM
Affiliation: University of Calgary,Calgary,Canada
IRCID: 680-588-900
Email: Information Detailes Researcher
Mobile: Information Detailes Researcher

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.