عصمت راشدی

Rashedi, Esmat
این پروفایل با استفاده از اطلاعات چکیده های مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران ایرانی و بصورت ماشینی تولید شده است. خوشحال میشویم با ادعای پروفایل خود، به شبکه ی پژوهشگران ایرانی بپیوندید
IRCID: 351-065-276
Email: Information Detailes Researcher
ادعای پروفایل
Profile View

تعداد مقالات 0

تعداد مقاله همایش 0

تعداد مقالات اسکوپوس 0

تعداد مقالات وب‌آوساینس 0

تعداد ثبت اختراع 0

تعداد کتاب‌ها 0

سایر مدارک 0

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.