بازدید پروفایل

تعداد مقالات 0

تعداد مقاله همایش 0

تعداد مقالات اسکوپوس 0

تعداد مقالات وب‌آوساینس 0

تعداد ثبت اختراع 0

تعداد کتاب‌ها 0

سایر مدارک 0

همکاران

در حال جستجو ...

در حال جستجو ...

در حال جستجو ...

داود دومیری گنجی

Ganji, Davood Domiri
ادعای پروفایل
این پروفایل با استفاده از اطلاعات چکیده های مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران ایرانی و بصورت ماشینی تولید شده است. خوشحال میشویم با ادعای پروفایل خود، به شبکه ی پژوهشگران ایرانی بپیوندید

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.