فهرست رتبه بندی دانشگاه‌های ایران بر اساس تعداد مقالات، استنادات

Showing 1-15 of 6457 Affilations
# Affilitions
1 Zoonoses Research Centre
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
2 Zolfaghari Archaeological Museum
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
3 Zistmavad Pharmed Co.,Tehran
0
WOS Citation
1
WOS Articles
0
Scopus Citation
2
Scopus Articles
4 Zist-Fanavari Novin Biotechnology Institute,Isfahan
11
WOS Citation
7
WOS Articles
22
Scopus Citation
7
Scopus Articles
5 Zist Fanavary Novin Institute,Isfahan
9
WOS Citation
3
WOS Articles
11
Scopus Citation
3
Scopus Articles
6 Zima Institute
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
7 Ziaeian Hospital
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
8 Ziaei Hospital,Yazd
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
9 Zenjan University
6
WOS Citation
2
WOS Articles
15
Scopus Citation
3
Scopus Articles
10 گروه صنعتی و پژوهشی فرهيختگان زرنام
3
WOS Citation
1
WOS Articles
4
Scopus Citation
2
Scopus Articles
11 Zarindasht University
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles
12 Zarin Roya Company
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
13 Zar Research and Industrial Development Group
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
14 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
10061
WOS Citation
1309
WOS Articles
15794
Scopus Citation
2078
Scopus Articles
15 Zanjan Tax Administration
0
WOS Citation
WOS Articles
0
Scopus Citation
1
Scopus Articles

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.