فهرست رتبه بندی دانشگاه‌های ایران بر اساس تعداد مقالات، استنادات

Showing 1-15 of 6393 Affilations
# Affilitions
1 دانشجو دکتری
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
2 Sharif University of Technology
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
3 Shiraz university
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
4 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
5 مرکز تحقیقات سرطان دنشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
6 آموزش و پرورش
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
7 PhD Candidate of Reproductive Health, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
8 دانش بنیان (مرکز رشد)
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
9 دانشگاه علم و صنعت ایران
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
10 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
11 دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
12 دانشکده علوم پزشکی مراغه
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
13 دانشگاه کردستان
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
14 شهرداری تهران
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles
15 دانشگاه علامه طباطبائی
0
WOS Citation
0
WOS Articles
0
Scopus Citation
0
Scopus Articles

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.