بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
JAMA: The Journal of the American Medical ...
51.273
JIF (JCR)
6.98
Cite Score
51.273 6.98
Chemical Society Reviews
40.443
JIF (JCR)
41.35
Cite Score
40.443 41.35
Physics Reports
28.295
JIF (JCR)
24.94
Cite Score
28.295 24.94
BMJ
27.604
JIF (JCR)
1.78
Cite Score
27.604 1.78
Materials Today
24.372
JIF (JCR)
7.17
Cite Score
24.372 7.17
IEEE Communications Surveys and Tutorials
22.973
JIF (JCR)
33.62
Cite Score
22.973 33.62
Advanced Drug Delivery Reviews
15.519
JIF (JCR)
13.90
Cite Score
15.519 13.90
Neuron
14.403
JIF (JCR)
11.87
Cite Score
14.403 11.87
ACS Nano
13.903
JIF (JCR)
14.29
Cite Score
13.903 14.29
Biotechnology Advances
12.831
JIF (JCR)
13.83
Cite Score
12.831 13.83
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
Planck 2015 results: XIII. Cosmological pa...
3570
Scopus Citation
4711
WOS Citation
3570 4711
Grey Wolf Optimizer
2533
Scopus Citation
1609
WOS Citation
2533 1609
Matching Categorical Object Representation...
574
Scopus Citation
556
WOS Citation
574 556
Smart micro/nanoparticles in stimulus-resp...
532
Scopus Citation
452
WOS Citation
532 452
A review on wound dressings with an emphas...
486
Scopus Citation
432
WOS Citation
486 432
A protocol for isolation and culture of me...
466
Scopus Citation
415
WOS Citation
466 415
Prevention of non-communicable disease in ...
460
Scopus Citation
401
WOS Citation
460 401
Silica sulfuric acid: An efficient and reu...
375
Scopus Citation
363
WOS Citation
375 363
Evidence for a kaon-bound state K-pp produ...
370
Scopus Citation
343
WOS Citation
370 343
Planck 2015 results: I. Overview of produc...
344
Scopus Citation
360
WOS Citation
344 360
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.