بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Mashhad University of Medical Sciences

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
The Lancet
59.102
JIF (JCR)
10.28
Cite Score
59.102 10.28
JAMA: The Journal of the American Medical ...
51.273
JIF (JCR)
6.98
Cite Score
51.273 6.98
Nature
43.07
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
43.07 15.21
The Lancet Neurology
28.755
JIF (JCR)
8.81
Cite Score
28.755 8.81
Journal of Clinical Oncology
28.245
JIF (JCR)
11.08
Cite Score
28.245 11.08
Nature Genetics
25.455
JIF (JCR)
19.88
Cite Score
25.455 19.88
The Lancet Respiratory Medicine
22.992
JIF (JCR)
4.91
Cite Score
22.992 4.91
JAMA Oncology
22.416
JIF (JCR)
7.75
Cite Score
22.416 7.75
Gastroenterology
19.233
JIF (JCR)
7.07
Cite Score
19.233 7.07
Pharmacological Reviews
18.886
JIF (JCR)
18.73
Cite Score
18.886 18.73
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
Global, regional, and national age-sex spe...
3665
Scopus Citation
3382
WOS Citation
3665 3382
Global, regional, and national incidence, ...
2772
Scopus Citation
2472
WOS Citation
2772 2472
Global, regional, and national incidence, ...
2036
Scopus Citation
1813
WOS Citation
2036 1813
Global, regional, and national incidence, ...
1362
Scopus Citation
995
WOS Citation
1362 995
Global, regional, and national comparative...
1312
Scopus Citation
1014
WOS Citation
1312 1014
Global, regional, and national disability-...
892
Scopus Citation
777
WOS Citation
892 777
Global, regional, and national levels and ...
709
Scopus Citation
627
WOS Citation
709 627
Global, regional, and national disability-...
610
Scopus Citation
524
WOS Citation
610 524
Global, regional, and national incidence a...
539
Scopus Citation
479
WOS Citation
539 479
The global burden of viral hepatitis from ...
507
Scopus Citation
450
WOS Citation
507 450
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.