بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

ایران

iran

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
New England Journal of Medicine
70.67
JIF (JCR)
16.10
Cite Score
70.67 16.10
The Lancet
59.102
JIF (JCR)
10.28
Cite Score
59.102 10.28
Nature Reviews Drug Discovery
57.618
JIF (JCR)
9.90
Cite Score
57.618 9.90
Chemical Reviews
54.301
JIF (JCR)
54.26
Cite Score
54.301 54.26
JAMA: The Journal of the American Medical ...
51.273
JIF (JCR)
6.98
Cite Score
51.273 6.98
Nature
43.07
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
43.07 15.21
Science
41.037
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
41.037 15.21
Chemical Society Reviews
40.443
JIF (JCR)
41.35
Cite Score
40.443 41.35
Cell
36.216
JIF (JCR)
24.38
Cite Score
36.216 24.38
The Lancet Oncology
35.386
JIF (JCR)
10.07
Cite Score
35.386 10.07
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
A comparative risk assessment of burden of...
6481
Scopus Citation
5902
WOS Citation
6481 5902
Observation of a new boson at a mass of 12...
5456
Scopus Citation
5540
WOS Citation
5456 5540
Global, regional, and national prevalence ...
5258
Scopus Citation
4729
WOS Citation
5258 4729
Disability-adjusted life years (DALYs) for...
4852
Scopus Citation
4520
WOS Citation
4852 4520
Planck 2015 results: XIII. Cosmological pa...
3570
Scopus Citation
4711
WOS Citation
3570 4711
Years lived with disability (YLDs) for 116...
3970
Scopus Citation
3575
WOS Citation
3970 3575
The CMS experiment at the CERN LHC
4514
Scopus Citation
2815
WOS Citation
4514 2815
Global, regional, and national age-sex spe...
3665
Scopus Citation
3382
WOS Citation
3665 3382
Global, regional, and national incidence, ...
2772
Scopus Citation
2472
WOS Citation
2772 2472
GSA: A Gravitational Search Algorithm
2851
Scopus Citation
2069
WOS Citation
2851 2069
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.