بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

Montaserieh Organ Transplantation and Dialysis Center,Mashad

Montaserieh Organ Transplantation and Dialysis Center

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology ...
-1
JIF (JCR)
0.63
Cite Score
-1 0.63
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
Retrorectal (Pre sacral) dermoid cyst: A c...
0
Scopus Citation
0
WOS Citation
0 0
Report of a rare case of successful trans-...
0
Scopus Citation
0
WOS Citation
0 0
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.