بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

Kerman Momtazan Cement Company,Kerman

Kerman Momtazan Cement Company

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
Energy
5.537
JIF (JCR)
6.20
Cite Score
5.537 6.20
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
Energy audit for pyro-processing unit of a...
4
Scopus Citation
0
WOS Citation
4 0
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.