بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

Ziaei Hospital,Yazd

Ziaei Hospital

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
No Data Available
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
Abnormal Heart Sound Diagnosis Based on Ph...
2
Scopus Citation
0
WOS Citation
2 0
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.