بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

Zanjan Tax Administration

Zanjan Tax Administration

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
International Journal of Entrepreneurship ...
-1
JIF (JCR)
1.14
Cite Score
-1 1.14
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
Identification and ranking challenges faci...
0
Scopus Citation
0
WOS Citation
0 0
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.