بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

Babol Noshirvan University of Technology,Babol

Babol Noshirvan University of Technology

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
Construction and Building Materials
4.046
JIF (JCR)
5.08
Cite Score
4.046 5.08
Biochemical and Cellular Archives
-1
JIF (JCR)
0.04
Cite Score
-1 0.04
Journal of Information Systems and Telecom...
-1
JIF (JCR)
0.24
Cite Score
-1 0.24
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
Mitosis detection in breast cancer histolo...
0
Scopus Citation
0
WOS Citation
0 0
Evaluation of monomer ratio on performance...
0
Scopus Citation
0
WOS Citation
0 0
Optimization of enzymatic conversion of wa...
0
Scopus Citation
0
WOS Citation
0 0
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.