بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

Zist-Fanavari Novin Biotechnology Institute,Isfahan

Zist-Fanavari Novin Biotechnology Institute

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
Gene
2.638
JIF (JCR)
2.60
Cite Score
2.638 2.60
Cell Journal
2.046
JIF (JCR)
2.35
Cite Score
2.046 2.35
Journal of Cancer Research and Therapeutic...
1.392
JIF (JCR)
1.09
Cite Score
1.392 1.09
Journal of Genetics
0.825
JIF (JCR)
0.88
Cite Score
0.825 0.88
Indian Journal of Clinical Biochemistry
-1
JIF (JCR)
1.33
Cite Score
-1 1.33
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
Upregulation of miR-222 in both Helicobact...
13
Scopus Citation
10
WOS Citation
13 10
ESR1 single nucleotide polymorphism rs1062...
11
Scopus Citation
8
WOS Citation
11 8
The association between rs1972820 and the ...
9
Scopus Citation
6
WOS Citation
9 6
MiR-146a is deregulated in gastric cancer
3
Scopus Citation
2
WOS Citation
3 2
CD44 Gene rs8193 C Allele Is Significantly...
2
Scopus Citation
1
WOS Citation
2 1
Evaluation of the Expression Level and Hor...
1
Scopus Citation
0
WOS Citation
1 0
TP53 rs1625895 is Related to Breast Cancer...
1
Scopus Citation
0
WOS Citation
1 0
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.