بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

Zist Fanavary Novin Institute,Isfahan

Zist Fanavary Novin Institute

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
Cell Journal
2.046
JIF (JCR)
2.35
Cite Score
2.046 2.35
Molecular Medicine Reports
1.851
JIF (JCR)
1.97
Cite Score
1.851 1.97
Indian Journal of Clinical Biochemistry
-1
JIF (JCR)
1.33
Cite Score
-1 1.33
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
Tumor-promoting function of single nucleot...
10
Scopus Citation
7
WOS Citation
10 7
miR-581-Related Single Nucleotide Polymorp...
4
Scopus Citation
3
WOS Citation
4 3
Evaluation of the expression levels of thr...
0
Scopus Citation
0
WOS Citation
0 0
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.