بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

Zenjan University

Zenjan University

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
Zoology in the Middle East
0.701
JIF (JCR)
0.51
Cite Score
0.701 0.51
Turkish Journal of Zoology
0.607
JIF (JCR)
0.68
Cite Score
0.607 0.68
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
Contribution to the distribution of the sc...
9
Scopus Citation
6
WOS Citation
9 6
A contribution to the knowledge of Hottent...
6
Scopus Citation
0
WOS Citation
6 0
Redescription of Mesobuthus vesiculatus (P...
0
Scopus Citation
0
WOS Citation
0 0
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.