فهرست رتبه بندی پژوهشگران ایران بر اساس تعداد مقالات، استنادات

Result: 3820
# Authors
1 ایرج محمدپور-بالتورک
Mohammadpoor-Baltork, Iraj
University of Isfahan
46
H-index
14674
Citation
388
Articles
388
Scopus
355
WOS
2 شهرام تنگستانی نژاد
Tangestaninejad, Shahram
University of Isfahan
46
H-index
15421
Citation
387
Articles
387
Scopus
360
WOS
3 ولی الله میرخانی
Mirkhani, Valiollah
University of Isfahan
44
H-index
13035
Citation
363
Articles
363
Scopus
346
WOS
4 مجید مقدم
Moghadam, Majid
University of Isfahan
42
H-index
10790
Citation
256
Articles
256
Scopus
246
WOS
5 محمدحسین حبیبی
Habibi, Mohammad Hossein
University of Isfahan
33
H-index
7743
Citation
247
Articles
247
Scopus
204
WOS
6 هادی امیری رودباری
Amiri Rudbari, Hadi
University of Isfahan
23
H-index
4034
Citation
210
Articles
210
Scopus
205
WOS
7 احمدرضا خسروپور
Khosropour, Ahmad Reza
University of Isfahan
33
H-index
7226
Citation
146
Articles
146
Scopus
133
WOS
8 Bordbar, A. K.
Bordbar, A. K.
University of Isfahan
26
H-index
4064
Citation
136
Articles
136
Scopus
125
WOS
9 رحمت-الله هوشمند
Hooshmand, Rahmat-Allah
University of Isfahan
31
H-index
4391
Citation
133
Articles
133
Scopus
105
WOS
10 مجید میرمیران
Mirmiran, Majid
University of Isfahan
45
H-index
5507
Citation
131
Articles
131
Scopus
0
WOS
11 گیتی امتاسی
Emtiazi, Giti
University of Isfahan
20
H-index
2696
Citation
126
Articles
126
Scopus
107
WOS
12 آرش شاهین
Shahin, Arash
University of Isfahan
19
H-index
1425
Citation
117
Articles
117
Scopus
38
WOS
13 پیمان معلم
Moallem, Payman
University of Isfahan
15
H-index
1240
Citation
100
Articles
100
Scopus
59
WOS
14 حسن سبزیان
Sabzyan, Hassan
University of Isfahan
16
H-index
1179
Citation
98
Articles
98
Scopus
89
WOS
15 سعید حمید زرکش اصفهانی
Zarkesh Esfahani, Sayeed Hamid
University of Isfahan
23
H-index
2528
Citation
97
Articles
97
Scopus
73
WOS
16 علیرضا عبدالهی
Abdollahi, Alireza
University of Isfahan
12
H-index
1154
Citation
93
Articles
93
Scopus
80
WOS
17 امیر رحیمی
Rahimi, Amir
University of Isfahan
14
H-index
1215
Citation
86
Articles
86
Scopus
82
WOS
18 امیرحسن مونادجمی
Monadjemi, S. Amirhassan
University of Isfahan
12
H-index
598
Citation
81
Articles
81
Scopus
44
WOS
19 علی رضا امیری-سیمکوئی
Amiri-Simkooei, Ali Reza
University of Isfahan
22
H-index
2272
Citation
76
Articles
76
Scopus
60
WOS
20 مجید مقدم
Moghadam, Majid
University of Isfahan
16
H-index
1169
Citation
75
Articles
75
Scopus
72
WOS
21 امین خدابخشیان
Khodabakhshian, Amin
University of Isfahan
23
H-index
2579
Citation
74
Articles
74
Scopus
55
WOS

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.