بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

Tehran University of Medical Sciences

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
New England Journal of Medicine
70.67
JIF (JCR)
16.10
Cite Score
70.67 16.10
The Lancet
59.102
JIF (JCR)
10.28
Cite Score
59.102 10.28
Nature Reviews Drug Discovery
57.618
JIF (JCR)
9.90
Cite Score
57.618 9.90
Chemical Reviews
54.301
JIF (JCR)
54.26
Cite Score
54.301 54.26
JAMA: The Journal of the American Medical ...
51.273
JIF (JCR)
6.98
Cite Score
51.273 6.98
Nature
43.07
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
43.07 15.21
Science
41.037
JIF (JCR)
15.21
Cite Score
41.037 15.21
Chemical Society Reviews
40.443
JIF (JCR)
41.35
Cite Score
40.443 41.35
The Lancet Oncology
35.386
JIF (JCR)
10.07
Cite Score
35.386 10.07
Nature Nanotechnology
33.407
JIF (JCR)
23.86
Cite Score
33.407 23.86
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
A comparative risk assessment of burden of...
6481
Scopus Citation
5902
WOS Citation
6481 5902
Global, regional, and national prevalence ...
5258
Scopus Citation
4729
WOS Citation
5258 4729
Disability-adjusted life years (DALYs) for...
4852
Scopus Citation
4520
WOS Citation
4852 4520
Years lived with disability (YLDs) for 116...
3970
Scopus Citation
3575
WOS Citation
3970 3575
Global, regional, and national age-sex spe...
3665
Scopus Citation
3382
WOS Citation
3665 3382
Global, regional, and national incidence, ...
2772
Scopus Citation
2472
WOS Citation
2772 2472
Global, regional, and national life expect...
2105
Scopus Citation
1846
WOS Citation
2105 1846
Global, regional, and national incidence, ...
2036
Scopus Citation
1813
WOS Citation
2036 1813
Trends in adult body-mass index in 200 cou...
1567
Scopus Citation
1318
WOS Citation
1567 1318
The Global Burden of Cancer 2013
1481
Scopus Citation
1301
WOS Citation
1481 1301
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.