بانک مقالات معتبر و شاخص های استنادی

Iranian Organization for Engineering Order of Building Province East Azarbayjan Abrasan

Iranian Organization for Engineering Order of Building Province East Azarbayjan Abrasan

Top Journals JIF(JCR) Cite Score
Indonesian Journal of Electrical Engineeri...
-1
JIF (JCR)
0.97
Cite Score
-1 0.97
More...
Top Articles Scopus Citation WOS Citation
Reconfiguration of distribution networks w...
0
Scopus Citation
0
WOS Citation
0 0
More...

در صورتی که تاکنون مقاله‌ای در اسکوپوس یا وب آو ساینس داشته‌اید ابتدا پروفایل خود را در سای اکسپلور بیابید و ادعای پروفایل نمایید.

در سای اکسپلور فاقد پروفایل می باشم.